Vyacheslav Fedorov

Shipowner and operator ARCTIC HEAVYLIFT LTD